Voor wie

Narcisme is een fenomeen van alle tijden. Door de individualisering van de huidige maatschappij en de toenemende social media waarbij je jezelf steeds meer kunt en moet profileren, lijkt het echter steeds grotere vormen aan te nemen of komt het meer bovendrijven.

Geschat wordt dat circa 70% van de narcisten op de hogere posities zitten in het zakenleven.

Huiselijk geweld neemt steeds meer toe en ook hier komt veel narcistisch misbruik voor.

Voor de slachtoffers:

 • Herken je jezelf als slachtoffer?
 • Ben je momenteel slachtoffer van narcistisch misbruik of geweest?
 • Wil je weer controle over je eigen leven of wil je je"zelf" weer terugvinden?
 • Heb je moeite om de relatie te beëindigen of los te laten en blijf je keer op keer in hetzelfde patroon terugvallen?
 • Heb je moeite met het omgaan met de wisselende intense emoties?
 • Wil je inzicht krijgen in je eigen bewuste en onbewuste drijfveren?
 • Wil je weer zelfvertrouwen, eigen kracht, energie en vanuit ongeluk weer naar geluk?

In coaching gaan we deze zaken onder andere behandelen. Van denken naar doen. De regie terugpakken en je eigen authentieke zelf worden.

Voor de hulpverleners:

Binnen de hulpverlening, waaronder therapeuten en coaches, maar ook huisartsen, politie en rechterlijke macht is er kennis over narcisme, alleen het wordt veelal niet her- en erkend als dusdanig. Vaak worden de slachtoffers aangewezen als degenen met de problematiek en blijven de narcistische persoonlijkheden buiten bereik. Terwijl juist zij meer herkent zouden moeten worden. En de slachtoffers meer begrip, er- en herkenning en steun zouden moeten krijgen. Ook inzicht in wat er gebeurt met het slachtoffer van narcistisch misbruik is voor veel hulpverleners een abstract begrip.

Ik bied informatie en trainingen aan om meer over dit gebied te weten te komen, niet alleen vanuit mijn vak als coach, maar ook als ervaringsdeskundige.

 • Hoe narcistisch misbruik te herkennen.
 • Hoe om te gaan met het slachtoffer en hoe om te gaan met het misbruik.
 • Wat als het slachtoffer keer op keer teruggaat naar deze destructieve relatie en welke tools kun je hiervoor inzetten?
 • Inzicht krijgen in de heftige wisselende emoties van het slachtoffer; wat gebeurt er precies.
 • Wat kun je doen om het slachtoffer effectieve hulp te bieden?
 • Hoe ontstaat relatieverslaving door narcistisch misbruik en wat kun je als hulpverlener hier aan doen?